Lietuvos socialinių pedagogų asociacijos padėka

Padeka direktorei 2021