Projekto „Jaunimas gali viską” veiklų pristatymas

Projektas: „Jaunimas gali viską! “

   Projekto pradžia: 2018-05-01 d.

   Numatoma pabaiga: 2018-10-01 d.

Už projekto vykdymą atsakingi asmenys: mokinių taryba, socialinė pedagogė.

Dalyviai: gimnazijos mokiniai ir Utenos miesto mokyklų aktyvas.

   Tikslas –  identifikuoti problemas su kuriomis jaunimas šiandien susiduria bei paneigti  visuomenėje nusistovėjusius stereotipus apie įvairius socialinius reiškinius, įgalinant jaunimą siekti realių pokyčių.

   Laukiamas rezultatas: intervizijos principo metodika, jaunimas konsultuos jaunimą, dalyviai turės stipriai gilintis į problemos mąstą, jos paplitimą, priežastis, galimas pasekmes. Paskutiniame etape įsipareigos išspręsti problemą arba siekti konkrečių pokyčių. Pasėkoje jaunimas įgys, kritinio mąstymo, sintezės, analizavimo, sprendimų priėmimo, kūrybinių įgūdžių.