Apie gimnaziją

dauniskio logo red

 

FILOSOFIJA
Ateini geras, išeik geresnis.

VIZIJA
Modernu, kokybiška, kiekvienam.

MISIJA
Teikti mokiniams pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, ruošti juos ateities karjerai, ugdyti brandžią, pilietišką, socialiai atsakingą asmenybę.

VERTYBĖS
· Šeima
· Sveikata
· Sąžiningumas
· Darbas/mokslas
· Pasitikėjimas/pasitikėjimas savimi.

                      MŪSŲ SĖKMĖS ISTORIJA!

Utenos Dauniškio gimnazija (buvusi IV vidurinė mokykla) duris atvėrė 1971 metais. 2003 m. po akreditacijos mokykla tapo gimnazija. Gimnazija turi savo vėliavą ir himną. Dabar gimnazijoje mokosi 441 mokinys. Gimnazijoje  vykdomos ir gimnazistai  ugdomi pagal pagrindinio ugdymo antros dalies programą (I-II gimnazijos klasės) ir vidurinio ugdymo programą (III-IV gimnazijos klasės). Gimnazijoje dirba 43 pedagoginiai darbuotojai: mokytojai, socialinė pedagogė, specialioji pedagogė bei psichologė.

Po renovacijos, vykusios 2009–2011 metais, gimnazija labai išgražėjo. Atnaujintos  sporto, atletikos, aktų salės, mokomieji kabinetai; jie visi kompiuterizuoti. Šiuolaikiškai įrengtas gimnazijos stadionas. Tačiau šiandien gimnazistai mokosi ne tik tradicinėse pamokose ir ne tik mokykloje, bet ir kitose edukacinėse erdvėse. Štai geografijos pamokos jau ne vienerius metus vyksta meteorologijos stotyje, įmonėje „Utenos vandenys“, Lietuvos pajūryje, Baltijos jūroje, integruojant kelis mokomuosius dalykus. Tradicinės pamokos „Atrask ir pažink Lietuvos pajūrį“ (II klasių mokiniams) bei „Baltijos jūra. Stokholmas“ (I klasių mokiniams) – tai tikros geografijos pamokos, kuriose ne tik gilinamos žinios, bet perteikiama daug gyvenimiškos patirties.

Gimnazija tęsia senąsias mokyklos tradicijas ir noriai kuria naujas. Kiekvienais metais vyksta valstybinių švenčių minėjimai, gimnazijos gimtadienio, Valentino dienos, lygiadienių bei Saulėgrįžos, sporto šventės, Partijų studija, kalėdiniai bei naujametiniai renginiai, Šimtadienis, Chorų karai, Padėkos diena, Linksmadienis, kiti renginiai.

Džiaugiamės kūrybiškais ir aktyviais gimnazijos mokytojais, kurie skatina mokinius ir ruošia juos dalyvauti įvairiuose konkursuose, olimpiadose, varžybose. Mūsų gimnazistai kartu su geografijos mokytoja Ligita Pelikšiene bei direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vida Adikliene yra ne vieną kartą padovanoję gimnazijai puikią dovaną – laimėjo I vietą respublikiniame konkurse  „Euroscola“. Tai labai daug mokinių žinių reikalaujantis konkursas. Džiugina ir šio konkurso prizas – gimnazijos komanda būna  pakviesta į Strasbūrą su Europos Parlamento skiriama subsidija kelionės ir pragyvenimo išlaidoms padengti. Taigi mokiniai turi dar vieną puikią galimybę mokytis ne tik tradiciniame gimnazijos suole!

Nuo 2000 metų gimnazijos projektinės veiklos grupė, vadovaujama fizikos mokytojos Loretos Tarvydienės, aktyviai įtraukė gimnazijos bendruomenę į tarptautinę projektinę veiklą. Ne vienerius metus dalyvavome Švietimo mainų paramos fondo administruojamose Comenius ir Grundtvig programose, eTwinning virtualioje programoje, respublikiniuose ir rajoniniuose projektuose. 2008 metais gimnazijai suteiktas ELOS mokyklos (Europa kaip mokymosi aplinka mokyklose) vardas. Didžiuojamės, nes tokį vardą turi tik 10 Lietuvos mokyklų! Gimnazijoje vykdėme projektus, kurie buvo apdovanoti  eTwinning nacionaliniais kokybės ženkleliais ir mokinio kokybės ženkleliais. Taip pat gimnazijai suteiktas ženklelis „Programos „eTwinning“ mokykla 2020-2021“.

2016 m. Lietuvos mokyklų apdovanojimuose, kuriuos organizavo Kauno technologijos universiteto „Santakos“ slėnis, Utenos Dauniškio gimnazija paskelbta 2016 m. Metų mokykla. Metų mokyklos apdovanojimą atsiėmusios ir Lietuvos mokyklų apdovanojimų globėjo – premjero Algirdo Butkevičiaus – sveikinimą išklausiusios Utenos Dauniškio gimnazijos moksleivės neslėpė džiaugsmo: „Nors dalyvaudamas visada tikiesi, kad laimėsi, šis apdovanojimas mus labai nudžiugino. Esame šauni mokykla – turime stiprią mokinių tarybą, aktyvius moksleivius ir puikius mokytojus. Šis apdovanojimas skatina mus dar labiau stengtis“.

2017 - 2020 m. Europos Parlamento Informacinio biuro Lietuvoje organizuojamame konkurse Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės” Utenos Dauniškio gimnazija pripažinta geriausiai  pasirodžiusi gimnazija.

Gimnazijos vaikinų krepšinio komandos sėkmingai dalyvauja „Juventus“ krepšinio lygoje, kurioje kasmet tampa prizininkais ir čempionais. 2019-2020  metų sezone net dvi komandos pateko į finalą ir tapo nugalėtojais, o 2021-2022 metais  vaikinų komanda ir vėl  tapo šios lygos sezono čempionais.

2020 m. pasirašyta sutartis su Europos socialinio fondo agentūra dėl  projekto ,,Matematinis mąstymas gyvenimo kokybės projektavimui“ įgyvendinimo. Tai ilgalaikis projektas, finansuojama iš Europos socialinio fondo lėšų. Projekto tikslas – pagerinti dešimtos klasės mokinių matematikos pasiekimus, diegiant inovatyvų paramos mokiniui modelį, orientuotą į matematiniu mąstymu grįstą gyvenimo kokybės projektavimą.

2021 m., tarptautinės mokytojų dienos proga,  Utenos rajono savivaldybės Metų mokytojo premija skirta geografijos mokytojai Ligitai Pelikšienei.

2020 ir 2021 metais  Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ organizuotuose Utenos jaunimo apdovanojimuose už aktyvią ir nuoseklią veiklą, įdėtas pastangas ir pasiektus rezultatus Dauniškio gimnazija pripažinta Metų organizacija.

2022 metais Utenos jaunimo apdovanojimuose laimėta nominacija Metų mokykla.

„Džiaugiuosi, kad mes, gimnazijos mokytojai ir vadovai, jau seniai supratome, koks svarbus yra jauno žmogaus ugdymas, ne tik žinių perteikimas. Taigi mūsų gimnazijoje ypatingas dėmesys skiriamas ne tik kiekvieno mokinio mokymosi sėkmei, bet ir gražiems bendruomenės narių tarpusavio santykiams bei vertybinių nuostatų ugdymui. Ne vienerius metus daug dirbome, siekdami pažangos šiose srityse, taigi Lietuvos mokyklų apdovanojimuose ir buvome pastebėti kaip moderni, inovatyvi, skatinanti toleranciją, pilietiškumą ir bendruomeniškumą mokykla. Gimnazijos moto – „Ateini geras, išeik geresnis“ – rodo, kad gimnazijoje didžiausia vertybe laikomas žmogus. Kiekvieną gimnazistą pasitinkame kaip asmenybę, turinčią daug gerų savybių, gebėjimų, talentų, kuriuos pedagogai stengiasi kuo greičiau įžvelgti, atskleisti (kartais net pats jaunas žmogus nežino, kokie talentai jame slypi!) ir  sudaryti kiekvienam besimokančiajam gimnazijoje tinkamiausias sąlygas ugdytis, sutvirtėti ir tapti brandžia asmenybe.

Dėmesys į kiekvieno mokinio ugdymosi sėkmę gimnazijoje ypač atkreiptas prieš keletą metų, kai įsteigėme Sėkmės kiekvienam klases. Pagrindinis šios iniciatyvos tikslas buvo individualizuoti ugdymą, t. y. ugdyti ne kažkokią klasę ar kažkokią masę mokinių, o kiekvieną vaiką, sudaryti kuo geresnes sąlygas kiekvienam mokiniui atskleisti savo gebėjimus, talentus, kuo geriau pažinti kiekvieną mokinį, jo mokymosi stilių, padėti kiekvienam mokiniui pasiekti maksimalių rezultatų, atsižvelgiant į mokinio prigimtinius ir išlavintus gebėjimus. Šiuo metu visos gimnazijos klasės yra Sėkmės kiekvienam klases, nes visi mokiniai, ateinantys mokytis į mūsų gimnaziją, nori mokytis būtent tokiose klasėse ir siekti mokymosi sėkmės. Į ugdymo procesą stengiamės kuo aktyviau įtraukti tėvus (rūpintojus), nes jie geriausiai pažįsta savo vaikus, ir jie, ir mes linkime savo vaikams ir mokiniams paties geriausio!

Pagrindiniai sėkmingos ugdomosios veiklos požymiai mūsų gimnazijos bendruomenei yra geri ugdymosi rezultatai ir prasmingas, įsimenantis jauno žmogaus praleistas laikas gimnazijoje. Abu dalykai – tiek rezultatai, tiek ir ugdymosi procesas – mums yra vienodai svarbūs. Ugdymosi rezultatai mums – tai ne tik galutiniai akademiniai pasiekimai, bet ir asmenybės branda, nuolatinė mokymosi pažanga, sveikas pasitikėjimas savo jėgomis, sugebėjimas adekvačiai suvokti realybę ir kelti sau ugdymosi tikslus, priimti naujus iššūkius, kaip kelią į tobulėjimą. Mokymosi procesas, dalyvavimas mokyklos gyvenime yra toks pat svarbus asmenybės augimui, kaip ir formalusis ugdymas. Gyvenimas mokykloje ir mokymasis susilieja persipinant įvairioms veikloms, erdvėms, patirtims. Gimnazijos bendruomenei yra svarbi kiekvieno mokinio savijauta (būti priimtam, gerbiamam, saugiam, džiaugtis buvimu mokykloje, laikyti jį prasmingu), bendruomeniškumas (vienybė, dalinimasis, rūpinimasis kitais, pagalba, įsipareigojimai), savivalda (tarimasis, sprendimų inicijavimas, priėmimas ir įgyvendinimas, mokyklos gyvenimo kūrimas).

Man, kaip gimnazijos vadovei, itin džiugu, kad visa tai pas mus iš tikrųjų vyksta, o yra ne tik gražūs žodžiai, parašyti planuose. Ir už tai esu labai dėkinga visiems gimnazijos bendruomenės nariams – mokytojams, kurie visa savo esybe yra atsidavę jaunų asmenybių ugdymui, mokiniams, jų tėvams, kitiems gimnazijos darbuotojams, kurie kasdienine savo veikla ir sukuria gimnaziją tokią, kokia ji šiandien yra – moderni, bendruomeniška, jauki ir šilta, nuolat tobulėjanti bei siekianti kiekvieno mokinio sėkmės!“

                                                                                  Gimnazijos direktorė Asta Skeirienė