Ugdymas karjerai

Ugdymas karjerai
Karjera – visą gyvenimą trunkanti asmeniui ir visuomenei reikšmingų asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seka.
Ugdymo karjerai tikslas: Veiksmingai ugdyti ir sudaryti sąlygas visiems mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties ir profesijos pasirinkimui, tolesnei profesinei raidai bei mokymuisi visą gyvenimą.
Informaciją karjeros klausimais teikia karjeros specialistė Ingrida Šinkūnienė, darbo laiku pirmadieniais 8.00-14.30, antradieniais 8.00-16.30.

Testai:

Papildoma informacija: