Paskatinimai ir apdovanojimai

Lietuvos socialinių pedagogų asociacijos padėka direktorei

Padėka už „Utenos jaunimo apdovanojimuose 2022“ laimėtą nominaciją METŲ MOKYKLA

Padėka už dalyvavimą Saugesnio interneto dienai skirtame konkurse

Padėka už dalyvavimą Europos dienai skirtuose renginiuose

Padėka už dalyvavimą saugaus eismo dienoje

Padėka už dalyvavymą pilietinėje iniciatyvoje „Atminties kelias“

Utenos Dauniškio gimnazija dalyvavo pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudija“

Tarptautinės taikos dienos dalyvio diplomas

Padėka už dalyvavimą „Sąžiningumo mokyklų tinklo“ iniciatyvoje

Padėka už aktyvų bendradarbiavimą įtraukiant mokyklos bendruomenę į pirmąjį NATO egzaminą

Padėka už dalyvavymą pilietinėje iniciatyvoje „Atminties kelias“ 2019

Padėka už dalyvavymą pilietinėje iniciatyvoje „Tolerancijos diena“ 2019

Padėka už dalyvavymą pilietinėje iniciatyvoje „Tolerancijos diena“ 2022

Utenos Dauniškio gimnazija-„Programos „eTwinning“ mokykla 2020-2021“

Padėka už dalyvavimą informatikos ir informatinio mąstymo konkurse „Bebras“

Padėka už bendradarbiavimą organizuojant nuotolinį tarptautinį matematikos konkursą „Kengūra“ 

Padėka IIa klasei už aktyvų domėjimasį gamttine aplinka ir dalyvavimą konkurse „Atgal į gamtą“

Padėka Utenos Dauniškio gimnazijai už pilietinės iniciatyvos „Atminties kelias“ organizavimą

Utenos Dauniškio gimnazija dalyvavo pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudija“

Padėka už dalyvavimą respub. matematikos ir IT konkurse „Piešinys = matematikos uždavinys“

Utenos Dauniškio gimnazijos mokiniai dalyvavo tarptautiniuose edukaciniuose konkursuose „Olympis 2022 – Pavasario sesija“

Padėka už dalyvavimą pilietinėje iniciatyvoje ,,Atmintis gyva, nes liudija"

Padėka už dalyvavimą iniciatyvoje „Gyvasis tautos žiedas“, skirtoje išradingai ir linksmai paminėti Kovo 11-ają - Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną

Lietuvos Respublikos prezidento kanceliarijos padėka

Apdovanojimai Utenos Dauniškio gimnazijos šiuolaikinių šokių grupės "DiaDance"