Veiklos sritys

Pagrindinė gimnazijos veiklos sritis – švietimas, pagrindinė veiklos rūšis – vidurinis ugdymas. Kitos veiklos rūšys: pagrindinis ugdymas, kitas, niekur nepriskirtas ugdymas (suaugusiųjų neformalus švietimas), bibliotekos, archyvų veikla.