Veiklos sritys

 Pagrindinė gimnazijos veiklos sritis – švietimas, pagrindinė veiklos rūšis – vidurinis ugdymas. Kitos veiklos rūšys: pagrindinis ugdymas, kitas, niekur nepriskirtas ugdymas (suaugusiųjų neformalus švietimas), bibliotekos, archyvų veikla.

Utenos Dauniškio gimnazijoje neformalaus vaikų švietimo (NVŠ) programų teikėjų nėra.