Teikiamos paslaugos

   Teikiamos paslaugos:

Mokinių nemokamo maitinimo paslauga.

Mokinių ir darbuotojų mokamo maitinimo paslauga.

                     (Su valgiaraščiais susipažinti galima čia)

Trumpalaikė patalpų nuoma.

Neformalaus suaugusiųjų švietimo mokymo paslauga, pagal atskiras programas.