Suaugusiųjų švietimas

   Vadovaujantis Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimu ‚‚Dėl Utenos rajono bendrojo ugdymo mokyklos klasių skaičiaus, mokinių skaičiaus jose, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir vaikų skaičiaus vidurkio grupėse 2018–2019 mokslo metais nustatymo‘‘,Utenos Dauniškio gimnazijoje nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. nebebus vykdomas mokymas pagal suaugusiųjų pagrindinio ir suaugusiųjų vidurinio ugdymo programas.
Visi norintieji mokytis pagal minėtas programas turėtų kreiptis į Utenos regioninį profesinio mokymo centrą, Rokiškio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centrą arba į kitą mokymo įstaigą, vykdančią suaugusiųjų mokymą.

Valstybinė kalba