Priėmimas į gimnaziją

Skelbiame priimtų į Utenos Dauniškio gimnazijos I klasę mokinių sąrašą. 

Iki susitikimo rugsėjo 1 - ąją                                                                  

Mokinių priėmimo komisija

Mieli būsimieji gimnazistai,
Visus norinčius mokytis mūsų gimnazijoje nuo 2017 m. rugsėjo 1d., maloniai kviečiame užeiti į gimnaziją jums patogiu metu.

Dokumentus į būsimą pirmą gimnazijos klasę (prašymą, 8 klasių baigimo pažymėjimo originalą, asmens dokumento kopiją ir 1 fotografiją 3x4) priimsime iki 2017m. birželio 16d. 15 valandos (kreiptis į direktoriaus pavaduotoją ugdymui Kristiną, 124 kab.).

Preliminarius mokinių sąrašus skelbsime birželio 20-21d. gimnazijos svetainėje ir gimnazijos fojė.

Į gimnaziją mokiniai priimami vadovaujantis Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr.TS-123 „Dėl Asmenų priėmimo į Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo ir aptarnavimo teritorijų patvirtinimo Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms pagal ugdymo programas"       

 

 Nuo 2017 m. rugsėjo 1 dienos mokytis pirmose gimnazinėse klasėse priimsime 90 mokinių, vadovaudamiesi "Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimu Nr.TS-80 „Dėl Utenos rajono bendrojo ugdymo mokykloms klasių priešmokyklinio ugdymo grupų skaičiaus(vaikų) skaičiaus vidurkio klasėse(grupėse) 2017-2018 M.M nustatymo"                     

Laukiame!