Projektas „Matematinis mąstymas gyvenimo kokybės projektavimui“

dauniskio proj logo

Projektas „Matematinis mąstymas gyvenimo kokybės projektavimui“ NR. 09.2.1-ESFA-K-728-03-0060

Projekte dalyvauja Utenos Dauniškio, Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno, Kaišiadorių rajono Kruonio, Kauno rajono Domeikavos, Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos ir Utenos švietimo centras.

Projekto tikslas – pagerinti dešimtos klasės mokinių matematikos pasiekimus, diegiant inovatyvų paramos mokiniui modelį, orientuotą į matematiniu mąstymu grįstą gyvenimo kokybės projektavimą.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis https://www.esf.lt/lt
Projekto vykdytojas: Utenos Dauniškio gimnazija.

Trumpai apie projektą

Projekto pažangos stebėsenos įrankio sukūrimas ir jo taikymas

Praktikumas mokiniams

Praktikumas tėvams