Neformalusis vaikų švietimas (NVŠ)

Utenos Dauniškio gimnazijoje neformalaus vaikų švietimo (NVŠ) programų teikėjų nėra.

Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. V-46 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Daugiau informacijos galima rasti: Neformalusis vaikų švietimas (NVŠ)