10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rugpjūčio 30 dieną Utenos Dauniškio gimnazijos gamtos mokslų mokytojai vyko į Biržų „Saulės" gimnaziją pasisemti praktinės patirties apie mokinio individualios pažangos vertinimą. Fizikos mokytoja ekspertė Astra Korsakienė pasidalino savo autorinė metodika apie kiekvieno mokinio mokymosi pažangos vertinimą, kurią sėkmingai taiko ir jos gimnazijos mokytojai.
Po to dar valandą diskusijos vyko tikslinėse fizikų, chemikų ir biologų grupėse. Išvykos foto 

rugsejo1oji

14191353 10154195330970073 180723072 o

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 m. rugpjūčio 30 d. Utenos Dauniškio gimnazijos pedagogai dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo išvykoje. Kolektyvas lankėsi Latvijoje, Rezeknės valstybinėje lenkų gimnazijoje, kurios direktorė Walentyna Szydlowska su uteniškiais pasidalijo ugdymo proceso ypatumais. Energingoji gimnazijos vadovė, paskyrusi net 52 metus pedagogikai, papasakojo, kad gimnazija įkurta 1997 m. Tuo metu šią ugdymo įstaigą lankė 22 mokiniai, o šiuo metu gimnazijoje mokosi per 500 moksleivių.

apdovanojimai

 

 

 

 

 

 

2016 m. rugpjūčio 24-26 d. tarptautiniame kontaktiniame seminare „Tautiškumo ir tarptautiškumo dermė" Utenos Dauniškio gimnazijos mokytoja Loreta Tarvydienė buvo apdovanota dviem Nacionaliniais kokybės ženkleliais už eTwinning projektus „Women on STEM" ir „eTwinning 11 gimtadienis". Projektai buvo vykdomi 2015-2016 metais. Sveikiname! 

KVIEČIAME MOKYTIS

SUAUGUSIŲJŲ KLASĖSE VAKARAIS
 • nebaigusius pagrindinio ar vidurinio ugdymo programos;
 • turinčius nepatenkinamų metinių įvertinimų ir siekiančius likviduoti vieno ar kelių dalykų įsiskolinimus;
 • 16–17 metų dirbančius jaunuolius;
 • nepilnametes, esančias nėštumo ir gimdymo atostogose;
 • nepilnamečius, auginančius savo vaikus;
 • turinčius vidurinį išsilavinimą ir norinčius mokytis pakartotinai pageidaujamų dalykų.
  Reikalingi dokumentai:
 • pasas arba asmens tapatybės kortelė;
 • išsilavinimo dokumentas.
UŽSIENIO KALBŲ IR INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ VAKARAIS
 • Užsienio kalbos:
  anglų, vokiečių, prancūzų, rusų (A1, A2, B1, B2, C1, C2)
  60 val. - 82,80 Eur
 • Informacinės technologijos:
  60 val. – 82,80 Eur
  30 val. – 41,40 Eur
  Reikalingi dokumentai:
 • pasas arba asmens tapatybės kortelė.
PRAŠYMAI PRIIMAMI

Utenos Dauniškio gimnazijos suaugusiųjų klasių raštinėje.
Darbo laikas
I-IV 8.00‑12.00 val., 12.45-17.00 val.
V 8.00-12.00 val., 12.45 -15.45 val.

ADRESAS
Vaižganto g. 48, Utena
Tel. 8-389-72496, 8-389-61719

2015 rugsejo1
Kaip ir kasmet į klases vėl sukviečiantis rugsėjis  lai būna dosnus šiltomis ir saulėtomis dienomis, naujomis žiniomis, Jūsų smalsumu ir siekiais. Rugsėjo 1 dieną, 9.00 val. vyks Šv. Mišios už mokyklos bendruomenę Dievo Apvaizdos bažnyčioje, 10.30 val. mokslo metų pradžios šventė Utenos Dauniškio gimnazijoje. Geros ir šiltos Jums Rugsėjo 1-osios, o prasidedančiais mokslo metais – daug atradimų!

Utenos Dauniškio gimnazijos administracija 

 

KVIEČIAME MOKYTIS SUAUGUSIŲJŲ KLASĖSE VAKARAIS

• nebaigusius pagrindinio ar vidurinio ugdymo programos;
• turinčius nepatenkinamų metinių įvertinimų ir siekiančius likviduoti vieno ar kelių dalykų įsiskolinimus;
• 16–17 metų dirbančius jaunuolius;
• nepilnametes, esančias nėštumo ir gimdymo atostogose;
• nepilnamečius, auginančius savo vaikus;
• turinčius vidurinį išsilavinimą ir norinčius mokytis pakartotinai pageidaujamų dalykų.

Seimas uždraudė nepilnamečiams rūkyti ir su savimi turėti tabako gaminių.Priimto įstatymo privalu laikytis, jei nepilnamečiai vartos ar turės tabako gaminių, teks sumokėti 14 - 28 eurų baudą, o tabako gaminiai ar su jais susiję gaminiai bus  konfiskuoti. Bauda už jaunesnių kaip 16 metų asmenų nusižengimą bus skiriama tėvams arba globėjams (rūpintojams).Už pakartotinius nusižengimus bauda sieks nuo 28 iki 86 eurų su tabako gaminių ar susijusių gaminių konfiskavimu.