Priėmimas į gimnaziją

  Kviečiame mokytis Utenos Dauniškio gimnazijoje

       Mokiniai į Utenos Dauniškio gimnaziją priimami vadovaujantis:

           Dokumentai priimami gimnazijos 124 kabinete kiekvieną darbo dieną nuo 8.00 val. iki 17.00 val. Vaižganto 48, Utena.

      Reikalingi dokumentai:

  • Buvusios mokyklos išduota pažyma apie mokymosi pasiekimus
  • Asmens dokumento kopija
  • 1 fotografija 3x4
  • Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo ataskaita.

       Prašymų laukiame iki 2019 m. liepos 2 d. Preliminarius rezultatus skelbsime 2019 m. liepos 2 d.

Vėliau prašymai bus priimami, jeigu liks laisvų vietų.

      Visais klausimais, susijusiais su mokinių priėmimu, prašome kreiptis į gimnaziją darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val. arba teirautis: Tel. 8-389-61719 – raštinė.

Laukiame Jūsų!

Mokiniai į Utenos Dauniškio gimnaziją priimami vadovaujantis:

  Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. TS-76 „Dėl Utenos rajono bendrojo ugdymo mokykloms klasių skaičiaus, mokinių skaičiaus jose, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir vaikų skaičiaus vidurkio grupėse 2019-2020 mokslo metams nustatymo" nutarimas.

  Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr.TS-325 „Dėl Asmenų priėmimo į Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo ir aptarnavimo teritorijų priskyrimo Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms pagal ugdymo programas" pakeitimas.