Skelbimas

DĖL KONKURSO SKELBIMO VYRESNIOJO BUHALTERIO PAREIGOMS UŽIMTI

2018-08-10

Utena

Utenos Dauniškio gimnazija, savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vaižganto g. 48, 28185 Utena, 190182016 skelbia konkursą vyresniojo buhalterio pareigoms užimti.

Darbo pobūdis:

 1. gimnazijos apskaitos dokumentų tvarkymas;

 2. mokestinių, biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rengimas;

 3. piniginių srautų valdymas;

 4. finansų strateginio plano, biudžeto prognozių sudarymas;

 5. finansų kontrolė;

 6. faktinių ir planuojamų finansinės veiklos rezultatų analizė ir kt.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 1. aukštasis universitetinis išsilavinimas;

 2. gebėti savo darbe taikyti Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS), gebėti dirbti VSAKIS, FINAS, FINETAS, STEKAS programomis;

 3. žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, rajono Tarybos sprendimus ir kitus teisės aktus;

 4. turėti kompiuterinio raštingumo, naudojimosi moderniomis ryšių ir informacijos rengimo, saugojimo, paieškos, perdavimo priemonėmis įgūdžių;

 5. gerai žinoti ir gebėti taikyti Dokumentų rengimo taisykles bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;

 2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

 3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

 4. gyvenimo aprašymą;

 5. užpildytą pretendento anketą.

Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, dokumentus privalo pateikti per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

Dokumentai teikiami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir Utenos Dauniškio gimnazijos internetinėje svetainėje.
Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis)

Telefonas pasiteiravimui : 8 618 85 541

Direktorius