1,2% parama

 Gerbiami Tėveliai, esame dėkingi, kad Jūs nuolat paremiate gimnaziją, pervesdami 1,2% pajamų mokesčio sumos pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą. Tikimės ir šiais metais sulaukti Jūsų paramos. Gautos lėšos bus panaudojamos gimnazijos 2022-2024 metų strateginiame plane numatytiems uždaviniams įgyvendinti.

(su visomis strateginiame plane numatytomis priemonėmis galite susipažinti čia)

  Nusprendę paremti gimnaziją, turite užpildyti FR0512 formą.

  Svarbu: Nuo 2022 m. sausio 1-os dienos skiriant sumokėto pajamų mokesčio dalį paramai už 2021 m. ir vėlesnius mokestinius laikotarpius prašymą galima pateikti (forma FR0512) tik elektroniniu būdu per VMI Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS) https://deklaravimas.vmi.lt/.   Prašymas skirti paramą bus įvykdytas tik teisingai ir laiku pateikus pajamų mokesčio deklaraciją. Jei anksčiau teiktame prašyme nurodėte, kad paramą skiriate ilgesniam nei 1 metų laikotarpiui, prašymo tikslinti nereikia. Išsamesnę informaciją rasite čia.

 

             Prašymus VMI pateikti reikia ne vėliau kaip iki 2023 m. gegužės 2 dienos.

Direktorė Asta Skeirienė