1,2% parama

 Gerbiami Tėveliai, esame dėkingi, kad Jūs nuolat paremiate gimnaziją, pervesdami 1,2% pajamų mokesčio sumos pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą. Tikimės ir šiais metais sulaukti Jūsų paramos. Gautos lėšos bus panaudojamos gimnazijos 2019-2021 metų strateginiame plane numatytiems uždaviniams įgyvendinti.

(su visomis strateginiame plane numatytomis priemonėmis galite susipažinti čia)

Nusprendę paremti gimnaziją, turite užpildyti FR0512 formą.

  Prašymą gyventojas gali pateikti tokiais būdais:

  • elektroniniu būdu per elektroninio deklaravimo sistemą (EDS) https://deklaravimas.vmi.lt/;
  • įteikti tiesiogiai VMI. Užpildytą popierinę formą galima pateikti bet kurioje VMI;image001image002
  • atsiųsti paštu (išskyrus elektroninį paštą). Užpildytą popierinę formą galima atsiųsti į VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyrių adresu: Neravų g. 8, 66257 Druskininkai.

  Svarbu: nuo 2022-01-01, skiriant pajamų mokesčio dalį už 2021 m. ir vėlesnius mokestinius laikotarpius, bus priimama ir nagrinėjama tik elektroniniu būdu per VMI Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS) pateikta prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį forma FR0512. Išsamesnę informaciją rasite čia.

  Prašymus VMI pateikti reikia ne vėliau kaip iki 2021 m. gegužės 03 dienos.

Direktorė Asta Skeirienė