Apie veiklą

  Gimnazijoje ypač aktyvi projektinė veikla, kurią koordinuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Inga Tutkienė. 

  Į projektinę veiklą gimnazija aktyviai įsitraukė dar 1993 metais, užmegzdama ryšius su Norvegijos Kristiansando miesto Gimle aukštesniąja ekonomikos mokykla. Vyko mokinių ir mokytojų mainų programos, susipažinta su kitos šalies švietimo sistema, mokymo metodais, gerėjo anglų kalbos įgūdžiai, vyko kultūriniai mainai.
2001-2004 m. gimnazija vykdė pirmą tarptautinį Socrates/Comenius 1.1 mokyklinį projektą „Europos piliečiai naujajame tūkstantmetyje". Gimnazijos dalyvavimo projekte iniciatorė ir koordinatorė buvo fizikos mokytoja metodininkė Loreta Tarvydienė.
  Pirmi projektai, kuriuose dalyvavo gimnazija, buvo įdomūs ir naudingi. Jie parodė, kad ugdymo procesas – tai ne tik įprastos pamokos. Projektinio darbo metodas praturtino ugdymo procesą asmeninio patyrimo plėtra, problemiškumu, veiklumu, kūrybingumu, nuolatiniu vystymusi, ugdymo turinys pasidarė aktualesnis. Tuo laikotarpiu, kai dar nebuvo taip plačiai ir garsiai kalbama apie aktyvius mokymo metodus, dalyvaujant tarptautinėje projektinėje veikloje kaip tik ir išryškėjo šio aktyvaus mokymo metodo pranašumai. Juk mokiniams dirbant projekte ugdomi įgūdžiai, kurie įgalina aktyviai veikti, apsibrėžti problemas ir jas spręsti, lavinami mokinių savarankiško darbo gebėjimai, skatinama bendrauti ir bendradarbiauti. Projektinio darbo metodas praplėtė ugdymo erdvę, įtraukė gimnazijos bendruomenę į aktyvesnį ugdymo problemų pažinimą ir sprendimą.

  Svarbiausi vykdyti projektai, kurių veiklas inicijavo ir finansavimą gavo gimnazijos mokytojai bei mokiniai:

Virtualieji projektai

Tarptautiniai projektai

Respublikiniai projektai

Rajoniniai projektai